Tezler

HAZIRLADIĞI TEZLER

DOKTORA
Ulusal Teknolojik Yetenek ve Teknoloji Transferi ile İlişkisi: Türk İmalât Sanayi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü Doktora Programı, 2013

YÜKSEK LİSANS
Araştırma Geliştirme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü Yüksek Lisans Programı, 2006

YÜKSEK LİSANS
Küresel Krize Karşı İşletmelerin İzleyeceği Stratejiler, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Programı, 2003

 

DANIŞMANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER

YÜKSEK LİSANS
2019- Göç, İklim Değişikliği Ve Afetler Ekseninde Sosyal Yenilik: Türkiye Örneği
Şeyma Güleç, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Afyonkarahisar

YÜKSEK LİSANS
2021- Türkiye’de Sosyal Kalkınma ve Sosyal Kooperatifçilik İlişkisi (Devam ediyor)
Özkan Aşkar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Afyonkarahisar

YÜKSEK LİSANS
2021- İklim Krizine Alternatif Bir Çözüm Olarak Döngüsel Ekonomik Yaklaşım (Devam ediyor)
Derya Özkan, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Afyonkarahisar

YÜKSEK LİSANS
2021- Türkiye’de Temel Gelir ve Uygulanabilirliği (Devam ediyor)
Kübra Bağ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Afyonkarahisar

YÜKSEK LİSANS
2021- Türkiye için İklim Krizinin İktisadi ve Toplumsal Anlamı (Devam ediyor)
Ayşe Gönen, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Afyonkarahisar