Tebliğler

2020-Veri Ekonomilerinde Karmaşık Adaptif Sistemler: Olası İstanbul Depreminde Kablosuz Mesh Ağlarının Kullanımı mümkün müdür?
Kompleksite Bilimi ve İktisat Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 29 Ekim 2020, Türkiye (Altuğ Yalçıntaş ile) (Çevrimiçi)

2018-Doğal Afetler ve Göç Ekseninde Yoksulluk Çıkmazları
ODTÜ-Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’nin 20. Yuvarlak Masa Toplantısı, 16 Mart 2018, Ankara, Türkiye

2018-Devlet Politikalarıyla Çok Kültürlü Bir Kalkınma Modeli Mümkün mü?
Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu, 1-3 Kasım 2018, Antalya, Türkiye

2017-Turkish Economy in transition to Refugee Economics: Opportunities and Prospects
Third International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, April 28-29, 2017, Ankara, Turkey

2017-The Refugee Economy and Poverty Traps: Prospects for Turkey
Sixth International Conference in Economics-EconWorld, July 25-27, 2017. Paris, France

2017-The Determinants of the Attitudes of Turkish Youth towards Refugees in Turkey
International Conference on Immigration in the 21st Century, October 10-11, 2017, Istanbul, Turkey (with N. Korucu)

2017-Mülteci Ekonomisinden Hayal Ekonomisi Çıkar mı?
Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu 2017, May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.

2017-Kalkınma Paradoksu ve Yoksulluğun Değişen Anlamları
Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu-2017, May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.

2017-Green Industrial Policies as a Development with Disasters Strategy
Third International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, April 28-29, 2017, Ankara-Turkey

2017-Doğal Afetler ve Göç̧ Ekseninde Yoksulluğu Yeniden Düşünmek
Sixth International Conference in Economics-EconWorld-2017, July 25-27, 2017. Paris, France

2017-Çok Kültürlü Kalkınma Yolunda Mültecilerin Görünmeyen Yüzü
Current Debates in Social Sciences, 14-16 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye

2016-Yoksulluk Tuzaklarını Yeniden Düşünmek
EY International Congress on Economics II, November 5-6, 2015, Ankara, Turkey

2016-Geç Kalkınma Yolunda Emeği Yeniden Düşünmek
Seventh International Conference of Political Economy, June 28-30, 2016, İstanbul, Turkey

2016-Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş Sürecinde Vergileri Yeniden Düşünmek
Seventh International Conference of Political Economy, June 28-30, 2016, İstanbul, Turkey (İsmail Ciğerci ile birlikte)

2016-Afetlerle Kalkınma Stratejisi Olarak Yeşil Sanayileşme Politikaları
International Conference on Economics Turksh Economic Association, October 20-22, 2016, Bodrum-Muğla, Turkey

2015-Türkiye Ekonomisinde Kalkınmacı Devlet Arayışı
Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu-2015, June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey

2015-The Past and Future of Developmental State in East Asia: Qua Vadimus?
Second International Conference in Economics EconWorld 2015, August 18-20, 2015. Torino, Italy (K. Ali Akkemik ile birlikte)

2015-The Past and Future of Developmental State in East Asia: Qua Vadimus?
Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu-2015, June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey (K. Ali Akkemik ile birlikte)

2015-Developmental State in East Asia
Singapore Economic Review Conference, August 5-7, 2015, Singapore (K. Ali Akkemik ile)

2015-A Discussion on the Role of Development Agencies in Sustainable Development
Second International Conference in Economics EconWorld-2015, August 18-20, 2015, Torino, Italy (Özlem Tuna ile)

2014-Yazılım Sektörünün Gelişiminde Başarılı Ülke Örnekleri ve Türkiye Çıkarımları
Ulusal Harran Ekonomi Kongresi-EconHarran, 23-24 Ekim 2014, Şanlıurfa, Türkiye

2014-Türkiye’de Geç Sanayileşmenin Ekonomi-Politiği: Yerli Üretim Kapasitesine ve Potansiyeline İlişkin Bir Tartışma
Ulusal Üretim Ekonomisi Kongresi, 21-22 Mart 2014, İstanbul, Türkiye

2013-Ulusal Teknolojik Yetenek Kapasitesinin İnşasında İşgücü Verimliliğinin Rolü ve Önemi: Türkiye İçin Çıkarımlar
IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, 10-12 Aralık 2013, Ankara, Türkiye

2013-The Societal Side of Technology and Innovation: Does Social Innovation Lead to Reduction of Poverty?
Fifth International Conference of Political Economy, October 23-24, 2013, Kocaeli, Turkey

2013-Middle Income Trap and Beyond: Institutional Factors and Cultural Differentiation
Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu-2013, June 19-21, 2013, Eskişehir, Turkey (K. Ali Akkemik ile)

2013-Kalkınma Temelli Kamu Alımları: Politika Deneyimleri ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Çıkarımlar
3. Sanayi Şûrası, 20-22 Kasım 2013, Ankara, Türkiye (Murat A. Yülek ile)

2013-İktisadi Kalkınmanın Toplumsal Temelleri: Demokratikleşme ve Sosyal Devlet
Third Arab-Turkish Congress of Social Sciences (ATCOSS-III), May 02-04, 2013, Istanbul, Turkey

2013-Geç Kalkınma Yolunda Orta Gelir Tuzağı ve Doğu Asya’nın Ekonomi Politiğinden Dersler
Anadolu International Conference in Economics- EconAnadolu-2013, June 19-21, 2013, Eskişehir, Turkey

2012-Yerli Üretim Tartışmaları Işığında Türkiye’nin Geç Sanayileşme Çabalarına İlişkin Bir Değerlendirme
Third International Conference on Economics, The Turkish Economic Assosiation, November 1-3, 2012, İzmir, Turkey

2012-Türkiye’de Uluslararası Teknoloji Transferinin Ekonomi Politiği
Fourth International Summit of İstanbul, October 08-10, 2012, İstanbul, Türkiye

2012-Küreselleşme Çağında Ulusal Yenilik Sistemleri: Devletin Rolü ve Esnekliği
Fourth International Conference of Political Economy, September 27-29, 2012, Kocaeli, Turkey

2012-İktisadi Kalkınmanın Toplumsal Boyutu: Sosyal İnovasyon Üzerinden Türkiye’ye Yönelik Bir Değerlendirme
3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi, 29 Şubat-02 Mart 2012, İzmir, Türkiye

2012-Devlet-Piyasa İkileminde Bilgi ve Kalkınma
Eurasian Forum on Social Sciences-BAKÛ, October18–21, 2012, Bakü, Azerbaycan

2011-Türkiye Ekonomisinde Sanayisizleşme ve İstihdamsız Büyüme Sorunsalı
Third International Conference of Political Economy, September 15-17, 2011, Kocaeli, Turkey

2011-Seasonal Unit Root: An Application to Turkish Manufacturing Industry Series
Sixth Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, July 25- 28, 2011, Athens, Greece (Sinem Pınar Gürel ile)

2011-İktisadın Unuttuğu İnsanın Bilgi Temelli Kalkınmadaki Rolü
Anadolu International Conference in Economics-EconAnadolu-2011, June 15-17, 2011, Eskişehir, Turkey

2010-Crisis and Development: Taking Lesson from Past
Second International Conference of Political Economy, September 16-18, 2010, Kocaeli, Turkey

2010-Contribution of the New Economy to the Profitability of Turkish Firms: A Sectoral Analysis
Eighth International Congress on Knowledge, Economy & Management, Istanbul University Faculty of Economics, October 28-31, 2010, İstanbul, Turkey (Arzdar Kiracı ile)

2010-Contribution of the New Economy to the Profitability of Turkish Firms
Fourth International Conference on Industrial Dynamics, Innovation Policy and Growth, May 21-22, 2010 Izmir, Turkey (Arzdar Kiracı ile)

2006-Teknoloji Transferi ve Firmaların Üretim Maliyetleri Üzerine Etkisi
V. International Knowledge, Economy and Management Congress, November 3-5, 2006, Kocaeli, Turkey (Cemal Elitaş ve Cantürk Kayahan ile)

2006-Gelişmekte Olan Ülkelerin Çıkmazı: Teknoloji Yoksulluğu ve Teknolojinin Transfer Sorunu
International Conference on Economics, Turkish Economic Association, September 11-13, 2006, Ankara, Turkey

2004-Yenilikçi Rekabet Stratejileri Açısından Türk İmalat Sanayi ve Yenilikçilik
3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kasım 2004, Eskişehir, Türkiye

2004-Dış Ticarette Serbest Bölgelerin Önemi ve Serbest Bölgelerin Ekonomik Etkileri
I.Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Mayıs 2004, Bursa, Türkiye

2000-EURO’ya Geçişte Tarihsel Gelişim ve EURO’nun Etkileri
III. İktisat Öğrencileri Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mayıs 2000, İzmir, Türkiye

1999-Türkiye’de Enerji Sektörü
II. İktisat Öğrencileri Kongresi, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nisan 1999, İzmir, Türkiye