Özgeçmiş

Murad Tiryakioğlu, 2001 yılından bu yana Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde çalışan bir araştırmacı. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı. Aslında tüm eğitim ve öğrenim hayatını aynı şehirde sürdürdü. Lisans derecesini Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında aldı. Aynı üniversitede İşletme (2003) ve İktisat (2006) bölümlerinde yüksek lisans yaptıktan sonra 2013 yılında teknoloji transferinin teknolojik yetenek edinimi için stratejik bir kaynak olduğunu ve bu kaynağın Türkiye için nasıl kullanılabileceğini araştıran tezi ile doktor unvanını aldı. 2018 yılında doçent unvanını almaya hak kazandı.

Akademik çalışma alanları daha çok iktisadın insana ve topluma daha çok dokunan yönlerine odaklanıyor, Teorik, matematiksel, soyut bir akademik çalışma dünyasında yeri olmadığını anlaması çok uzun sürmediği için ağırlıklı olarak yenilikçi yerli üretim ekonomisi, afet ve mülteci ekonomisi konularına ilgi duydu. Son zamanlarda bu ilgi alanını yeşil işler, iklim dostu ekonomi ve mesleki eğitimin toplumsal boyutu gibi yine pek çok iktisatçının yeterince iktisadi bulmadığı (!) alanlarla birlikte gelişiyor ve genişliyor. Teknolojik Yetenek Transferi: Türkiye İçin Bir Politika Arayışı (Orion-2015) başlıklı kitabın yazarı, Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler (Efil-2016), Devletle Kalkınma (İletişim-2020), Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi (Bilgi Üniversitesi Yayınları-2020) ve Afetlerle Yoksullaşma: Salgınlar, Göçler ve Eşitsizlikler (BilgiÜniversitesi Yayınları-2021) başlıklı kitapların editörü ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika (Bilgi Üniversitesi Yayınları-2016) başlıklı kitabın eş-editörü olan Murad, ilgili alanlarda kitap bölümü, makale, bilgi ve değerlendirme notları yazdı ve yazmaya devam ediyor.

Aynı zamanda kuruculuğunu yaptığı Afet Bilinci Derneği aracılığıyla ulusal düzeyde gerçekleştirilen faaliyetlerde tamamlayıcı ve destekleyici bir rol almaya çalışıyor. Bu kapsamda afetler ve iktisadi etkileri üzerine çalışanları ve çalışmaları bir araya getirdiği Afetlerle Kalkınma Platformu’nu kurdu. Şu günlerde hem bu girişimin tecrübesiyle şekillenen hem de daha kapsayıcı bir çalışma alanı sunan Yerli Yeşil Yeni ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılında bir grup gönüllü öğrencisi ile kurduğu Yerli Yeşil Yeni Platformu’nun kâr amacı gütmeyen sosyal bir kooperatife dönüşmesine öncülük etti ve yerli yeşil ve yenilikçi üretim hakkında çok yönlü farkındalık çalışmalarını harika ortakları, ekip arkadaşları ve muhteşem öğrencileri ile birlikte tasarlıyor, uyguluyor ve belki de en sevdiği işi yapıyor: Bu coğrafyanın anlatılması gereken harika ve sıra dışı hikayelerini derliyor ve anlatıyor.