Makaleler

2021-Türkiye’de Yeşil İşlerin Ekonomi Politiği
Journal of Yasar University (yakında)

2019-Development of a Disaster Attitude Scale and Assessment of University Students’ Attitudes towards Disasters
Ege Akademik Bakış Dergisi, 2019, 19(4):457-467. (Ayça Hatice Türkan ve İbrahim Kılıç ile birlikte)

2018-Sahiplik Yapısı ve Ar-Ge Harcamaları: Borsa İstanbul Örneği
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2018, 14(1):67-79 (Mesut Doğan ile birlikte)

2017-Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Politika ve Öneriler
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2017, 72(3), 639-668. (Derya Fındık ile birlikte)

2016-Girişimci Devlet, Yenilikçi Finansman: Türkiye İçin Bir Politika Arayışı
İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016, 8(1):592-618 (Adem Böyükaslan ile)

2016-Kalkınma Ajanslarının Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlamadaki Rolü Üzerine Bir Tartışma
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 21(1):207-221. (Özlem Tuna ile)

2016-Türkiye Ekonomisinde Geç Kalkınmanın ve Yerli Üretimin Ekonomi Politiği
Ege Akademik Bakış, 2016, 16(2):161-176

2015-Development-based Public Procurement Policies: A Selective Survey of Literature, Cross Country Policy Experience and the Turkish Experience
Innovation: The European Journal of Social Science Research, 2015, 28(3):344-359. (Murat Yülek ile)

2012-Seasonal Unit Root: An Application to Turkish Manufacturing Industry Series
Business and Economics Research Journal, 2012, 3(4):77-89. (Sinem Pınar Gürel ile)

2011-Teknoloji Transferi, Teknoloji Yoksulluğu mu?
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Nisan-Haziran-2011, 66(2):169-199

2010-Contribution of the New Economy to the Profitability of Turkish Firms: A Sectoral Analysis
Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Dergisi, 5(2):71-80. (Arzdar Kiracı ile)

2008-Emeğin Bilgi ile Dönüşümü
İktisat Dergisi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, 494-495:91-96

2008-Gelişmekte Olan Ülkelerin Çıkmazı: Beşerî Sermaye Yoksulluğu
Ege Akademik Bakış, 8(1):321-339

2005-Maliyet Farklarının Fiyat Oluşumu ve İşletme Kârlılığı Açısından Analizi
Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 499:73-78 (Cemal Elitaş ile)

2004-Kriz Dönemlerinde Özel Sektörde Yaşanan İstihdam Sorununa Bir Öneri: Maliyet Düşürme
Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 489:86-93 (Cemal Elitaş ve Serdar Ögel ile)

2004-Türkiye’de Enflasyon Sorunu ve Alternatif Bir Çözüm Önerisi Olarak Enflasyon Muhasebesi Sistemi
Vergi Sorunları, 191: 158-178 (Cemal Elitaş ile)