Kitaplar

Derl. (2021)
Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Derl. (2020)
Devletle Kalkınma
İletişim Yayınları

Derl. (2016)
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kavramlar, Kuramlar ve Politika
Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu ve İ. Semih Akçomak ile birlikte
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Kitap Bölümleri

2021-Sanayileşemiyorsak Sebebi Var!
Derl. M. Tiryakioğlu, Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

2020-Tek Nesilde Sefaletten Zenginliğe Güney Kore’de Devletin Değişen Rolü
Derl. M. Tiryakioğlu, Devletle Kalkınma. İstanbul: İletişim Yayınları (M. Mustafa Erdoğdu ile)

2019-Teknoloji Transferinden Teknoloji Liderliğine Japon Ekonomik Kalkınma Modeli
içinde Derl. Selçuk Esenbel & Oğuz Baykara, Türkiye’de Japonya Çalışmaları-3, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları (K. Ali Akkemik ile)

2017-Whiter Devlelopmental State in East Asia
Edited by: Sadık Ünay, Global Political Economy After the Crisis. USA: Nova Publishing (K. Ali Akkemik ile)

2016-Yabancı Sermaye, Yabancı Sermaye, Teknoloji ve Kalkınma İlişkisi: Yoksulluk Tuzakları
Derl. Semih Akçomak, Erkan Erdil, Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu (ed). Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

2016-Teknoojik Yetenek ve Öğrenme
Derl. Semih Akçomak, Erkan Erdil, Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu (ed). Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

2016-Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
Derl. Semih Akçomak, Erkan Erdil, Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu (ed). Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

2016-Kalkınma Politikalarının Tasarımında Doğal Afetleri Dikkate Almak: Türkiye Üzerine Bir Tartışma
Derl. Murad Tiryakioğlu, Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler, Ankara: Efil Yayınevi

2015-Integrating National Learning Systems in Economic Planning: A New Approach to Economic Planning
Ed. Murat Yülek, National Strategic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Revisiting Concepts and Experience, USA: Springer

2015-Güney Kore’de Sanayi Politikasının Gelişimi: Öğrencilikten Öğretmenliğe Geçiş Derl. K.Ali Akkemik ve Sadık Ünay, Doğu Asya Ekonomi Politiği: Kalkınma, Siyaset, Jeostrateji. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

2015-Geç Kalkınma Yolunda Orta Gelir Tuzağı ve Doğu Asya’nın Ekonomi Politiğinden Dersler
Derl. K.Ali Akkemik ve Sadık Ünay, Doğu Asya Ekonomi Politiği: Kalkınma, Siyaset, Jeostrateji. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

2012-Learning-based Technology Transfer Policies and Late Development: The South Korea Case
Ed. Murat Yülek and Travis Taylor, Designing Public Procurement Policy in Developing Countries, USA: Springer

2011-Kriz ve Kalkınma: Geçmişten Ders Almak
Derl. İsmail Şiriner ve Hakan Kapucu, Politik İktisat: Kalkınma ve Kriz, England: IJOPEC Publishing

2010-Regional Innovation Strategies: Europe and Turkey
Ed. Muhammed Karataş and Mustafa Zihni Tunca, Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies: Dynamics of Knowledge Society Transformation, USA: IGI Global (Kerim Sinan Alçın ile)