Akademik Projeler

2018- Ayakta Hasta Bakımı ve Türk Yaşlılarına Sağlanan Destek Hizmetlerinin İyileştirilmesi, Almanya Hamm Belediyesi-Afyon Kocatepe Üniversitesi Ortak Çalışması (Temmuz-Aralık 2018)

2016-Mülteci Ekonomisi Ekonomisine Geçişte Türkiye Ekonomisi: Fırsatlar ve Beklentiler, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Kasım-2016 – Kasım 2017 (16.KARiYER.147)

2016- Seçilmiş Ülkelerde Sanayi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Tecrübeleri, TÜBİTAK-3001, Eylül 2014-Ağustos 2016. Yürütücü: Prof. Dr. Murat Yülek (114K583)

2015-Kalkınma Ajanslarının Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. 15 Temmuz 2015-15 Ocak 2016 (15.HIZ.DES.55)

2014-Küresel Rekabet Sürecinde Ankara Yazılım Sektörünün Stratejik Önemi: Potansiyeli ve Politika Arayışları, Stratejik Düşünce Enstitüsü ve Ankara Kalkınma Ajansı, Haziran 2013-Ağustos 2014, Ankara-Türkiye

2011-Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilgi Teknolojilerinin Etkin Kullanımı ve Eğitimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Kasım 2008-Ocak 2011, Afyon-Türkiye

2018- Ayakta Hasta Bakımı ve Türk Yaşlılarına Sağlanan Destek Hizmetlerinin İyileştirilmesi, Almanya Hamm Belediyesi-Afyon Kocatepe Üniversitesi Ortak Çalışması (Temmuz-Aralık 2018)

2016-Mülteci Ekonomisi Ekonomisine Geçişte Türkiye Ekonomisi: Fırsatlar ve Beklentiler, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Kasım-2016 – Kasım 2017 (16.KARiYER.147)

2016- Seçilmiş Ülkelerde Sanayi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Tecrübeleri, TÜBİTAK-3001, Eylül 2014-Ağustos 2016. Yürütücü: Prof. Dr. Murat Yülek (114K583)

2015-Kalkınma Ajanslarının Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. 15 Temmuz 2015-15 Ocak 2016 (15.HIZ.DES.55)

2014-Küresel Rekabet Sürecinde Ankara Yazılım Sektörünün Stratejik Önemi: Potansiyeli ve Politika Arayışları, Stratejik Düşünce Enstitüsü ve Ankara Kalkınma Ajansı, Haziran 2013-Ağustos 2014, Ankara-Türkiye

2011-Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilgi Teknolojilerinin Etkin Kullanımı ve Eğitimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Kasım 2008-Ocak 2011, Afyon-Türkiye